Saturday, January 8, 2011

Marktonderzoek: De Ballen van Bacchus.

Marktonderzoek.

Dankzij de ervaring en de daaruit voortvloeiende losse opdrachten van het Ducktroux-stripverhaal zette ik een eigen marktonderzoek op rond een online publicatie van mijn
korte kerststrip ' De Ballen van Bacchus'.


HIER leest u een leuk artikel voor inhoudelijke details van de strip.


Ik ontwikkelde een promotieplan.

- de online publicatie.  ( Bekijk HIER
- digitale meetapplicatie. ( gratis te downloaden )
- persteksten. ( het kwam tot contacten met kranten - televisie - radio - internet )
- mailinglijst. ( 800 emailadressen verzameld )
- een tweewekelijkse mailing (om duidelijk verschil te kunnen meten met de weken waarop geen mailing verzonden werd).De Communicatie was SMART. En voor details, cijfers en conclusies mag u me steeds uitnodigen op een persoonlijk gesprek.

Specifiek:

Doelstelling was om gedurende een langere periode mensen met regelmaat naar mijn publicatie te laten terugkeren, en de gevolgen van variërende methoden van promotie op frequentie van bezoeken te onderzoeken.

Meetbaar:
Via de digitale telling kon ik het aantal bezoekers en de frequentie van hun bezoeken best volgen. Door het spreiden van mijn promotionele acties kon ik ook zien in welke mate deze de teller beïnvloedden.

Aanvaardbaar:
Alle materiaal was voorhanden en er was dus geen enkel financieel gevolg aan mijn acties. De actie was beperkt arbeidsintensief, leerzaam voor mezelf, leuk voor de gebruiker (die geen enkele verplichting had) en de zichtbaarheid zou me op professioneel vlak alleen ten goede komen.

Realistisch:  De publicatie had als voorwaarde dat elke weekdag een nieuwe aflevering online zou komen met kerstdag als laatste datum. De voorwaarde was dat de het digitale kader en de communicatiemiddelen en -acties in hier opgesomde volgorde tijdig klaar waren voor de start in september.

Tijdsgebonden: Gezien de strakke deadline voor de start én het voordeel van de perfect meetbare periode waarop de publicatie liep waren de meetresultaten uiterst waardevol.

No comments:

Post a Comment