Saturday, January 8, 2011

From pitch to publication: learning a new language!

Met twee diploma's van universitair niveau op zak voelde ik mezelf klaar voor de grote wereld. Drie dagen na afstuderen had ik mijn eerste vergadering op kantoor van een grote uitgeverij voor de uitgave van een eigen stripreeks.

Maar de comlexe wereld van management en marketing hielden economisch risico in waarop ik minder sterk was voorbereid. "All you need is a good elevator pitch" werd gezegd, maar ik bleek vooral bang voor de lift, waarvan zo moeilijk in te schatten viel in welke richting ze zou gaan. En op- of neerwaarts, als ze niet beweegt zit je er misschien in vast, en als ze te snel op- of neerwaarts gaat is ze zelfs levensgevaarlijk. Ik wou dus méér dan zomaar een goeie elevator pitch.
Heel veel vergaderingen en heel veel kantoren van Amsterdam tot Parijs later werd duidelijk dat ik me beter moest verdiepen in de karakteristieken van verkoop en ondernemingschap.

No comments:

Post a Comment