Friday, January 7, 2011

Komboloi!

Opstart www.komboloi.be

Sinds 2007 heb ik ook een eigen website. Bij mijn opleiding in de loop van 2001 kreeg ik les in het bouwen van eenvoudige statische websites met Adobe Golive en Macromedia Dreamweaver, en kreeg een basiscursus HTML.

Dat heeft vreemd genoeg weinig te zien met het ontstaan van mijn website die gebouwd werd door het achteraf aan elkaar linken van volstrekt van elkaar losstaande onderdelen. Oorspronkelijk een online vergaarbak van strips en illustraties, die via een link werden doorgestuurd naar betrokkene of belanghebbende, ontstond de gedachte om alles aan elkaar te linken tot een heuse website.
Een komboloi is een soort parelsnoer en dus was het aaneenrijgen van een snoer aan gelinkte tekeningen een eenvoudig grapje om nu eenmaal een titel te kiezen.
Die ombouw heeft zich nooit helemaal voltrokken en nu de opgang van sociale netwerksites zo prominent is, devolueert de www.komboloi.be opnieuw naar een verzameling van losse online pagina's die alleen via een rechtstreekse link op mijn betreffende pagina's van sociale netwerksites te bereiken zijn. Het is mijn inschatting dat in de toekomst de gelijkaardige 'ontrafeling' het lot van vele kleinere websites zal zijn.

No comments:

Post a Comment