Saturday, January 8, 2011

HMM! voor Herscholing, Marketing& Management.
Mijn twee meestergraden in de Beeldende Kunsten, mét onderscheiding behaald vervullen me met terechte trots. Naast de creatieve vakken hoorden daar soms behoorlijk zware theoretische vakken als filosofie, psychologie,  kunstgeschiedenis, semiotiek, pedagogie en marketing bij.

Toch schrikt men vaak bij een eerste ontmoeting niet een warrig kapsel, kleurrijk bloemenhemd en flodderbroek bij zich over de vloer te krijgen. Alsof het zou indruisen tegen enige creatieve ingesteldheid, moet ik steeds bekennen dat ik de bijkomende opleidingen met vuur en met verve afgewerkt heb; hoewel het veeleer juridische, economisch organisatorische en boekhoudkundige vormingen betreft.
  • De opleiding bedrijfsbeheer richtte zich op het opstellen van een bedrijfsplan met accent op de juridische en boekhoudkundige aspecten.
  • De opleiding ondernemerschap van NFTE omvatte eenzelfde materie, maar had een eerder praktijkgerichte aanpak met grotere aandacht voor concrete vergader- en verkoopstechnieken en voor organisatieontwikkeling.
  • De managementsvorming bij de EHSAL beschouwde de vorige opleidingen als basiskennis en richtte zich op het leiden van een groot bedrijf of naamloze vennootschap. Deze vorming was grotendeels interactief en online met tussentijdse samenkomsten en een evaluatiemoment op de slotdag.

No comments:

Post a Comment