Tuesday, February 23, 2016

Collectiewerk: digitaliseren inventaris LijsternestbibliotheekAl in 2009 volgde ik een initiatiecursus om te leren werken met Adlib Museum, het speciaal ontwikkelde softwarepakket voor professioneel collectiemanagement in musea dat door de Provincie Oost- en West-Vlaanderen gebruikt word. Pas bij het Lijsternest kreeg ik ook een integrale collectie onder mijn hoede, een collectie trouwens die pas gedigitaliseerd was met het oog op de volledige inboedelverhuis in aanloop naar de renovatie van Het Lijsternest.
De verplaatsing uit 2008 was gedocumenteerd, maar de terugplaatsing in voorjaar 2014 niet.
Via MovE, ondertussen erfgoedinzicht, worden interessante objecten tentoongesteld. De collectieregistratie gebeurde vooral met het oog op de verhuis. Er is dus stevig werk om het ook inhoudelijk verder te verfijnen. Sommige objecten vermeldden alleen formaat, materiaal en verpakking (tijdens de verhuis).
Meest uitdagend was de bibliotheek van het Lijsternest, daarmee degelijk verwijzend naar de boeken die de schrijver zélf tijdens zijn leven in huis haalde. De énige inventaris beschikbaar was met een typemachine opgemaakt bij de overdracht van de collectie in 1979. Sindsdien onaangeroerd, ook niet in het licht van de renovatie. Na bijna dertig jaar in open kast van het museum, na de integrale verhuis in 2008, na de opsplitsing in kwetsbare en waardevolle boeken voor bewaring te Brugge en terugplaatsing van als minder waardevol ingeschatte boeken in het gerenoveerde gebouw blijven dus twee boeiende uitdagingen. 

De digitalisering van de inventaris en vervolgens de praktijktoets tussen 1979 en nu.
Digitalisering: overbodig te stellen dat de inventarisnotatie uit 1979 niet voldoet aan de hedendaagse bibliografische conventies. Dat leidde tot de misschien onorthodoxe keuze om niet te gaan werken met bibliotheekmanagementsoftware Vubis, maar om de boeken als museumobjecten te gaan behandelen. Een medewerker met bibliotheekopleiding buigt zich over de annotatie, het digitaliseren was natuurlijk helemaal mijn ding!
Via optische tekenherkenning werd de lijst omgezet naar een Excel-document, dat integraal kan ingevoerd worden, na de inhoudelijke kwaliteitscontrole die zal worden uitgevoerd door mijn ervaren medewerker met een bibliotheekopleiding. Die fase zal afgerond worden in 2016, vervolgens volgt dan de toets met de reële collectie anno 2016-2017 en daarna de kwalitatieve opwaardering (als ‘museumobject’ moeten we ook formaten, aantal bladzijden, enz.) noteren. Van een volledige ontsluiting als hier 
kunnen we in de volgende twee jaar enkel dromen. Toch vormt zal deze ontsluiting een enorme meerwaarde betekenen in het taalwetenschappelijk, historisch onderzoek naar het werk van Streuvels in het bijzonder, maar bij uitbreiding ook naar dat van het Nederlandstalig literatuurgebeuren uit de belle epoqueperiode. Wordt vervolgd!

No comments:

Post a Comment