Friday, March 29, 2013

Viering 1300 jaar Sint-Gudula te Moorsel (Aalst)


Als je ‘veroveren en plunderen’ even beschouwd als een niet-reguliere vorm van handelstransacties, kan je naar mijn gevoel stellen dat – vanuit historisch oogpunt bezien - handel drijven de voornaamste reden vormde voor mensen om hun geboortestreek te verlaten en andere oorden op te zoeken. Met de verering van heiligen ( en hun relikwieën) via bedevaarten en pelgrimstochten kan de christelijke kerkgemeenschap de bedenker genoemd worden van wat we vandaag als 'cultuur-toerisme' bestempelen. Een boeiend idee.

Uit Moorsel ( = Aalst, Oost-Vlaanderen) komt de katholieke heilige Sint-Gudula waarvan haar 1300-ste geboortedag werd gevierd in 2012. Deze figuur is vooral bekend als patroonheilige van de Sint-Goedelekathedraal te Brussel. Als assistent bij de dienst Cultuur van de stad Aalst, werd ik tijdens de zomer van 2010 door Heemkunde Vlaanderen uitgenodigd om iets te bedenken dat ook jongeren kon aanspreken. Ik maakte een kortstrip en een animatiefilmpje, dat pas eind 2012 werd gelanceerd.

Ongeacht de connotatie met de christelijke kerk, ben ik een ‘gelovige’ in de overtuiging dat de exploitatie van dit historisch erfgoed van christelijke heiligen in Vlaanderen een ondergewaardeerde cultuur-toeristische troef bevat. Met mijn vurig pleidooi voor een marketing-aanpak rond de immateriële kant van dit cultureel erfgoed kreeg ik bijval via een leuk interview in Kerk & Leven.
Tussen het even vurig promoten van katholieke ketter uit Rupelmonde, Gerard De Cremer ( 1512-1594), door was deelname aan het colloquium rond het thema Sint-Gudula een professioneel hoogtepunt in 2012. 


Meer info: www.gudula2012.be

Krantenartikel Kerk & Leven klik hier!
Ook Sint-Anonius kreeg een project: klik hier! 

No comments:

Post a Comment