Monday, September 9, 2013

International Science Congresses 'Mercator 2012'

Niet alle projecten van het Mercatorjaar vereisten veel inzet en voor het internationaal congres 'Mercator revisited' dat de Erfgoedcel Waasland organiseerde, vervulde ik de uiterst passieve rol die van me verondersteld werd. Ik nam het evenement op in onze overkoepelende promotie en hun maximale capaciteit van 80 deelnemers werd gauw bereikt. Het prestige van dit congres wekte de aandacht voor ons Mercatorjaar bij een hoger opgegeleid, internationaal publiek en nuttige contacten werden tussen mij en de Erfgoedcel uitgewisseld.

Ondanks de uitgereikte hand van de vakgroep Geografie van de Universiteit Leuven, zag de


Erfgoedcel Waasland het logistiek niet haalbaar om samen te werken met de organisatoren van het hun EGEA-congres. EGEA staat voor ‘European Geography Association’ en is een vereniging van internationale geografiestudenten die jaarlijks een wetenschappelijk congres organiseren. Gerard Mercator studeerde te Leuven en ik had al een promotionele uitwisseling georganiseerd tussen de gidsen, dus ik onderhield fijne contacten met deze organisatoren en gaf hen een verdiend plaatsje in onze promotie. 

 foto: Jeroen Stiers via website

In ruil presenteerden zij hun EGEA-congres 2012 expliciet als een ‘Mercator 2012’-activiteit en ze nodigden ons uit om dit extra in de verf te zetten op 10 september 2012 bij de openingsplechtigheid in de feestzaal van het stadhuis te Leuven.
We brachten het nieuwe Mercatorstandbeeld van W.Laureys mee, enkele Mercator 2012-banieren en een heuse infostand met brochures. 180 studenten uit 28 landen ( Europa + Israël) haastten zich om samen met ons standbeeld en/of met de aanwezige beeldhouwer op de foto te gaan.

Na het openingswoord door burgemeester Louis Tobback en een videoboodschap van Europees president Herman Van Rompuy, mocht ik een uiteenzetting geven over het leven en werk van Mercator, de voorbereidingen van het Mercatorjaar ( door oa. ónze universiteit te Gent) en de lopende activiteiten. Voertaal was Engels en tijdens het gezellige netwerkmoment achteraf legde ik contacten met geografiestudenten uit Frankrijk, Griekenland en (opmerkelijk genoeg ) Rusland. Voor mij persoonlijk: een topmoment en een beloning voor veel hard werk.
Dank aan onder andere contactpersonen
Kristel Sieprath,Tom De Bruyn, Ruben Maes voor de fijne samenwerking.

No comments:

Post a Comment