Wednesday, February 16, 2011

Ontwikkeling en omschrijving van werk aan de website Salon Aalst.


Ontstaan van de website:

In 2006 hield de stad Aalst de zomertentoonstelling Salon Aalst. Na de geslaagde editie van 2006 werd voor de opvolging van die tentoonstelling het ambitieuze plan opgevat om voor de editie van 2008 zoveel mogelijk artistiek actieve Aalstenaars tegelijk te laten tentoonstellen op zoveel mogelijk verschillende locaties doorheen de binnenstad. Diversiteit tussen professionele en amateurdeelnemers moest drempelverlagend werken. En bij dat alles moest een website worden ontworpen waarop verschillende wandelroutes werden uitgestippeld met aanklikbare informatie omtrent deelnemende kunstenaars én locaties.

De stadsdiensten die de eigen werking en huisstijl bewaakten, de conceptuele eisen van de organiserende cultuurfunctionaris en de creatieve ideeën van de werkgroep vrijwilligers die het visueel ontwerp van de site mochten ontwikkelen moesten met elkaar verzoend worden. Ik vinkte 162 uren (werk)vergaderingen aan tot een consensus over het ontwerp werd bereikt.


WWW.SALONAALST.BE:
Het uiteindelijke ontwerp werd na de tentoonstelling gekoppeld aan een databank met gegevens van de vele deelnemende kunstenaars. Deze 'geschiedenis' valt nog steeds af te lezen aan de structuur van de site. Maar in de periode tussen 2008 en 2011 was het één van mijn kerntaken om de site uit te bouwen tot de portaalsite voor 'Beeldende kunst actievelingen' die in Aalst actief zijn. Tentoonstellingen, kunstwedstrijden, persmeldingen werden op de site aangekondigd en de profielen van de kunstenaars werden up-to-date gehouden. Via een periodieke mailing naar de kunstenaars werd de aandacht op de creatieve activiteiten versterkt en levendig gehouden. Voor de kunstenaars was het een extra service, als ik snel een uitnodiging in .pdf opmaakte die dan via de website te downloaden was. Op deze manier groeide de site uit tot een meerwaarde om online promotie te maken voor kleinschalige tentoonstellingen.


ARTist@WORK:
Bij de editie van de tentoonstelling in 2011 zou het werkproces van de Beeldende kunstenaars centraal komen te staan. Wat er doorheen het proces zoal te verwachten viel, was moeilijk te voorspellen. Daarom verliet ik even de site om een via een weblog het proces op de voet te volgen als een heus dagboek, met tekst, tekeningen, foto's en filmpjes. 
De reportageteksten schreef ik zelf, maar zonder de medewerking van vrijwilliger-fotograaf Paul Uyttersprot had het resultaat er natuurlijk niet zo leuk uitgezien. De blog is nog steeds zichtbaar via http://artistatworkaalst.wordpress.com/ en met een gemiddelde van 37 unieke bezoekers per dag gedurende de loop van het project had de blog meer bezoekers dan de tentoonstelling zelf! Iets om over na te denken?! 

1 comment:

  1. Bovenstaande info zal binnenkort verouderd zijn. Sinds mijn vertrek heeft men niet stil gezeten en heeft men beslist om de site nogmaals opnieuw te herwerken.De site zal - naar ik vermoed - worden vervangen door een nieuwe via http://www.kunstuitaalst.be/

    ReplyDelete