Sunday, July 26, 2015

Bibliotheekwedstrijd Stijn Streuvels: zet Streuvels opnieuw in de rekken!


In de loop van zomer 2014 bleek het een pijnpunt, de onbeschikbaarheid van Streuvels’ werk in de boekhandel (en dus ook in onze museumshop). Wie na zijn bezoek aan het Lijsternest zin kreeg om De Vlaschaard, De oogst of Jantje Verdure te lezen dienden we steevast te verwijzen naar de Openbare Bibliotheken. Bij de opmaak van een communicatieplan voor 2015 kreeg ik het idee om de rollen om te draaien door een wedstrijd te verzinnen waarbij we in alle Openbare Bibliotheken promotie zouden maken voor Streuvels (en in het verlengde daarvan voor Het Lijsternest).
We lieten Streuvelsmaskers verdelen aan de bibliotheekbalies waarop een vraag stond waarvan het antwoord enkel te vinden was op de inschuifpanelen die we in de rekken bij de Streuvelsboeken lieten zetten. Antwoorden moesten via mail worden ingestuurd.
 

In het voorjaar deed ik de ronde van de bibliotheekverenigingen om Het Lijsternest en onze actie voor te stellen, de rest werd via mailing betrokken. Op 308 gemeenten/steden kregen we van negen de expliciete boodschap niet mee te willen doen. Wij waren voorzien op 1 filiaal per gemeente en de veelvuldige verzoeken voor extra wedstrijdmateriaal liet zien dat de deelname massaal was. Vaak kregen we een plaatsje in nieuwsbrieven, stadsmagazines en op promostanden. De wedstrijd liep van 15 juni (wegens de verwachte studenten in examenperiode) tot 15 augustus (wegens de verwachte vakantiegangers op zoek naar ontspanning). We ontvingen inzendingen uit àlle hoeken van het Vlaanderen en uit alle leeftijdscategorieën. Maar vooral: dankzij deze merkbekendheidsactie werd overal opnieuw over Streuvels gepraat!

No comments:

Post a Comment