Wednesday, June 4, 2014

De enige budgetverhoging voor uw museum die écht rendeert: Tom Houtman.

‘Vlaamse musea willen verdubbeling subsidies, maar negeren een budgetvriendelijker oplossing: Tom Houtman.’

De Vlaamse musea voeren actie op straat om de vraag aan hun overheid tot het een verdubbelen van de subsidies kracht bij te zetten, zo staat op 4 juni in een persbericht van Belga te lezen. Er is nochtans een veel budgetvriendelijker oplossing om het afkalvend succes te counteren. 

Neem niet steeds weer diezelfde stoffige bollebozen in dienst die de studentikoze recepten van universitaire schoolbanken vertalen naar de museumzalen en vervolgens poneren dat het beperkte publieksbereik te wijten is aan een te klein budget voor promotie.

Neem niet steeds weer diezelfde hipsters-in-kleurige-kleding in dienst die de essentie van een sterk museum, namelijk een eigenheid ontwikkelen die elk bezoek tot een unieke ervaring maakt, stomweg negeren door publieksbemiddeling te versmallen tot het spiegelen van hun eigen privéleven: koken voor de mama’s, knutselen voor de kindjes en kennisverruimende contacten bij hapje& drankje voor de papa’s. Als standaard geldt steeds het kerngezin (nochtans amper 34% van de bevolking), de rest zijn 'doelgroepen' die bekeken worden als bacteriën via een microscoop.

Neem niet steeds weer diezelfde wielerwedstrijdliefhebbers in dienst die dan een krak zijn in sponsorwerving, maar meer geld spenderen aan werving & returns dan sponsors aan budget binnen brengen,die enthousiast en dynamisch visies& missies,strategieën en uitrolbare actieplannen ontwikkelen die veelbelovend weergalmen tijdens eindeloze vergaderingen, maar buiten die vergaderruimtes door niemand gehoord of gevolgd worden. 


Resultaat is dat de Vlaming op 4 juli slechts schouderophalend geeuwt als het museum om subsidies schreeuwt.

Neem wel eens iemand in dienst die bewezen heeft om met minder middelen, meer resultaat te realiseren.
Neem wel eens iemand in dienst die bewezen heeft met op maatschappelijke werkelijkheid gebaseerde cijfers te werken om welgemikte targets te realiseren.
Neem wel eens iemand in dienst die uw museumaanbod van een klassiek standaardpakket weet om te bouwen tot een écht unieke en originele bezoekerservaring.

Het ís mogelijk om van de bestaande geeuw van onverschilligheid weer een beklijvende gil van enthousiasme te maken. 

Dàn zal de vraag naar hogere subsidies sneller gehoor vinden en opnieuw aan draagvlak krijgen in Vlaanderen. Maar, beste museumdirecteur, met een Tom Houtman in uw rangen zou u toch al een héél stuk verder komen. Tom Houtman in dienst van uw museum is een budgetverhoging die écht rendeert.
Aarzel niet om me te contacteren: http://www.komboloi.be/CV-TH2013BE.pdf

No comments:

Post a Comment