Wednesday, November 6, 2013

Museum M Leuven - communicatieplan voor tentoonstelling RAVAGE

Recent meegedaan aan een sollicitatie voor consulent communicatie bij Museum M.
Spijtig genoeg niet als de gelukkige geëindigd, maar de kandidaten werden dan ook stevig gefileerd door de jury. Met de uiteindelijke kandidaat zal M Leuven ongetwijfeld haar ambities waarmaken en met hun project RAVAGE volgend jaar een toptentoonstelling hebben in het kader van de herdenkingen van WO I.


Omdat ikzelf uiterst overtuigd blijf van mijn presentatie, heb ik mijn sollicitatiedossier hier gepubliceerd. Hieronder letterlijk de schriftelijke opdracht waarvoor we ongeveer 48 uur voorbereidingstijd kregen en die we dan via mail schriftelijk dienden in te dienen:
Opdracht 1 - communicatieplan
Maak een presentatie van 15 minuten met de grote lijnen van een communicatieplan voor het project Ravage. Er wordt een budget voorzien van 150.000 euro voor  communicatie.
Zorg dat alle belangrijke elementen aan bod komen zodat je na de presentatie verder kan met je communicatieplan.

Opdracht 2 - tekst
Libelle vraagt om de tekst in bijlage aan te passen voor hun doelpubliek. Kan jij deze tekst herschrijven?
We mochten telefonisch informatie inwinnen bij de personeelsdienst en dat deed ik dus ook. Hier wist men echter geen inhoudelijke informatie te geven over bovenstaande opdracht, met uitzondering van twee richtlijnen:
- het betreffen echte gegevens over de echte tentoonstelling.
- we willen gewoon zien hoe je hiermee omgaat. 
Voor opdracht 1 beschikte ik over voldoende professionele ervaring. Op basis van een cursus van de FOD Personeel en Organisatie - Interne Communicatie, maakte ik al een communicatieplan voor een jongerencampagne bij CC De Werf en natuurlijk voor het Mercatorjaar 2012.
De strategische doelstellingen voor zo’n project zijn feitelijk cruciaal en dienen normaliter met de intendant doorgesproken te worden.( vb. wil de intendant een educatief project waar alle scholen in Vlaanderen langskomen, wil de intendant een laagdrempelig project met BV’s gepromoot, wil de intendant een internationaal toeristisch publiek bereiken, ...). Deze moest ik hier ontberen en op mijn mondeling gaf men me te kennen dit aspect volledig irrelevant te vinden.( Nochtans dit voorjaar bij Vlerick een erg boeiende cursus gevolgd over de waarde van strategische planning en de positieve financiële impact op de resultaten van deze planning).
Mijn persoonlijke ervaring met promotie en communicatiemensen is dat ze té strikt de structuur van de integrale cursus volgen, vervolgens van alles wat mogelijk is zoveel mogelijk kiezen en ten slotte àltijd met het probleem blijven zitten dat er ‘te weinig budget is voor promotie’. Beseffend dat dit resultaat mogelijk gequoteerd zou worden door mensen die met dergelijke cursussen opstaan en gaan slapen, heb ik me zo strikt mogelijk gehouden aan de theorie.

Ondanks de beperkte werktijd, heb ik ook voor het financieel overzicht zoveel mogelijk échte prijzen opgevraagd, zodat de weergegeven prijzen klaar zijn om te knippen en te plakken in een echte begroting. Namen van contactpersonen die niet in de oorspronkelijke sollicitatieopgaven voorkwamen, heb ik gebaseerd op de echte contactpersonen bij M Leuven-partners, maar op de gepubliceerde documenten vanzelfsprekend veranderd. ( Ik heb als Mercatorcoördinator met een aantal mensen uit het Leuvense samengewerkt, dus geen reden om die fijne contacten te verpesten door hen ongevraagd ergens in te betrekken.)

Voor het bekijken van mijn presentatie klik hier!
Voor het downloaden van mijn financieel overzicht klik hier!

Voor opdracht 2 heb ik expliciet telefonisch contact opgenomen omdat deze opdracht me onvoorstelbaar ver van de realiteit bleek te staan. In mijn ervaring wordt bij zo'n opdracht door de redactie van het tijdschrift duidelijk gezegd in welke rubriek een artikel zal komen te staan en vooral wat het maximumbereik is aan lettertekens, aan te leveren foto’s, enz.).
Zoals duidelijk vermeld bij mijn sollicitatie ben ik van de premisse vertrokken dat ik een ‘open voorstel’ ontving, wat me in realiteit ertoe zou brengen om vooraf de redactie te contacteren en zo véél mogelijk redactionele ruimte te bedingen als de redactie me toeliet.
Om te weten of het artikel voldeed, ben ik bij de opmaak van mijn artikel tegemoetgekomen aan de redactionele eisen van mijn moeder en twee tantes ( allemaal fervente Flair- en Libelle-lezers). Zelf ben ik spijtig genoeg geen Soccer mom. Dus dacht ik veilig te zitten met mijn assistentie vanuit de peergroup die op basis van mijn tekst trouwens al aan het plannen waren om samen naar deze tentoonstelling te gaan.
Voor het downloaden van mijn ontwerpartikel klik hier!
Niet alleen loopt M Leuven dus de kans mis om haar projecten te laten promoten door een promotiemachine als mezelf, maar ook moet ik aan mijn familieleden uitleggen dat de tentoonstelling hoegenaamd niet zal zijn zoals ik het heb voorgesteld ( en ze dus beter thuis blijven of in elk geval wachten op de komende reclamecampagne). RAVAGE belooft ongetwijfeld een toptentoonstelling te worden, ook zonder mijn betrokkenheid. 
U die dit leest bent ongetwijfeld een ervaren cultuur en/of communicatiespecialist. Dank voor uw tips en opinies rond bovenstaande bijdrage of om me uit te nodigen voor een gesprek. 

No comments:

Post a Comment