Friday, March 11, 2011

Psychotest Tom Houtman.

Je kan er tegenwoordig niet meer omheen. Psychosociale- en psychotechnische tests zijn volledig ingeburgerd. Waar je jezelf vroeger in de aandacht kon werken door het leggen van persoonlijke accenten of door het leveren van een creatieve inbreng, is de mate waarin je aanleg hebt tot het leveren van creatieve persoonlijkheid iets dat nu gemeten wordt na invullen van een geformaliseerde standaardvragenlijst of test. Kwatongen beweren dat vooringenomenheid met dit soort tests slechts van een gebrekkige creativiteit en/of persoonlijkheid van de recruteerders getuigt. Maar ik behoor niet tot zo'n tongengroep. Ik ga volledig op in het mezelf bekwamen in het geven van de juiste antwoorden om bij een door mezelf gekozen persoonlijkheid te passen. Uit de resultaten van deze online test HIER blijkt alvast tot mijn grote genoegen dat ik een geboren leider zou zijn. Wie volgt?

No comments:

Post a Comment