Tuesday, December 28, 2010

Introductie: Waarom een blog over Tom Houtman?

Wie? Tom Houtman. Als titel voor deze blog koos ik SpiegelTomHoutman, als referentie naar het middeleeuwse 'Spiegel Historiael' omdat het hier gaat over een beknopte kroniek van mijn leven.
Behalve een op een actuele en attractieve wijze voorstellen van mijzelf aan werkgevers heeft deze blog geen functie. De inhoud is dus openbaar en gekleurd maar niet bedoeld voor een breed publiek.

Wat? Professioneel relevante feiten over Tom Houtman. Deze blog dient voor mensen die me willen leren kennen met het oog op professioneel contact. Verwacht dus geen info over familiefeestjes, verbouwingen aan mijn flat of reisverslagen met vakantiekiekjes.

Deze blog biedt de mogelijkheid om
mijn klassiek cv op een narratieve manier te herkneden. Net zoals vele hoger opgeleiden van mijn generatie heb ik op professioneel vlak een uitgebreid en gevarieerd parcours afgelegd. En lijstjes vervelen, bedriegen, verwarren of geven een wispelturig beeld dat naar mijn gevoel de coherentie van duidelijk doordachte opeenvolgende stappen te weinig blootlegt.

Waar? Online. Losse blogberichtjes belichten telkens één aspect van opleiding, vaardigheid en competentie en/of (professionele) ervaring. Ik kan ook onmiddellijk linken naar relevante websites, artikels of naar zelfgemaakte pdf- bestanden die kunnen gedownload worden.

Wanneer? Permanent onder constructie! Terwijl op semantisch niveau op een vlotte manier een overzicht gegeven wordt over mijn (professionele) ervaring, is het ook een manier om op syntactisch niveau zoveel mogelijk vaardigheden te benutten die anders gewoon opgelijst worden. Ik zal trachten om op termijn zoveel mogelijk software te benutten in de uitbouw van deze blog om mijn kennis op directe wijze aan te tonen.

No comments:

Post a Comment